La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

 

 

Microhistòries de les Terres de l'Ebre

 

 

 

Lady Elizabeth Holland al Perelló

 

Lady HollandLady Holland

 

El 7 de novembre de 1802 lady Elizabeth Vassall, més coneguda com Lady Holland i el seu marit el polític Whig anglès Henry Vassall-Fox, Lord Holland  entraven a Espanya per passar l’hivern fora del seu país tot buscant un clima més favorable per a la salut del su fill gran Charles. Els acompanyaven a més dels seus dos fills, el reverent Matthew Marsh, el doctor Mr. Allen i Frederic Howard el fill de 16 anys de Lord Carlisle.

El grup arriba el 20 de desembre a l’hostal de l’Hospitalet de l’Infant, amb una escolta de tres guàrdies. Lady Holland descriu l’hostal: a wretched venta formed within the ruined walls of an old fortress – Una miserable venta dins els murs en ruïnes d’una antiga fortalesa-. Sembla que l’estança es trobava plena, però només els visitants anglesos disposaven de llit a les habitacions, el personal de la diligència dormia a la palla amb les mules. Nomena un comerciant que portava molts diners i una escolta de tres guàrdies, els quals van acordar afegir a la seva escolta.  Allí per escapar del fum que entrava a les habitacions des de la llar de foc s’apropà a la platja, la nit era fresca i fosca, on hi havia un pescador que mirava de pescar algun peix sense sort.

El dia següent van sortir amb la diligència i la forta escolta dels sis guàrdies cap a la posada del Perelló, a sis hores de marxa, lloc on havia fet nit la família reial, i el seu seguici, que tornava de Barcelona a Madrid, i on tenien expectatives d’estar ben acomodats per aquest motiu.

En arribar, Elissabeth Vassall en va quedar decebuda i en el seu diari així ho deixa escrit:

But we found unfortunately that his visit had, if possible, made the place worse, as they had built a suite of rooms which smelt strongly of plaster, and the little furniture there had been was removed to place his in the rooms ; and as the Spaniards proceed poco á Poco, that which had previously been there was not restored. Thus we had some dreary rooms, with only five chairs in all, three beds, and a table. I never was in a more dismal, cold place.

Desafortunadament troba que la visita del Rei havia empitjorat el lloc, si això era possible, havien construït una sèrie d’habitacions que feien olor a guix, havien tret els mobles i com els espanyols procedeixen en tot poc a poc, no els havien tornat a col·locar al seu lloc. Així, teníem algunes tristes habitacions, amb només cinc cadires en total, tres llits i una taula. Mai no vaig estar en un lloc més trist i fred.

 Font:

Elizabet Holland, The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland. Longmans,Green and Co. 1910

 

 

La navegació de l'Ebre a vapor

 

Un fet notable va tenir lloc a les darreries del mes de Març de 1857, el vapor Cinca, de la Reial Companyia de Canalització de l'Ebre, va navegar pel riu fins a Mequinensa, enmig de l'entusiasme de les poblacions de la ribera. Sobreposant-se a totes les dificultats, entre elles les riuades, l'empresa gràcies a l'audàcia i la valentia del director de les obres,

L'enginyer francès Jules Carvallo, va poder inaugurar aquell mateix any la navegació regular a vapor per l'Ebre i assegurar la navegació de Mequinensa al mar.

De fet les obres encara no estaven acabades, mentre la resclosa de Xerta ja estava en servei, la de Flix encara no tenia les comportes, la qual cosa va obligar al vapor per arribar a Mequinensa a remuntar el riu creuant l'assut de Flix. 

 

 Terres de l'Ebre Microhistòries

Gandesa 1824, Liberals i Reialistes

  

de Goyade Goya

 

El 1823 es produeix l’alçament de les partides reialistes contra el govern constitucional què lluitaren per la restauració de Ferran VII com a rei absolut, el Rei Tot Sol, deien els absolutistes. Entraren a Espanya les tropes franceses, els Cent Mil Fills de Sant Lluís, l’exèrcit liberal després d’una feble resistència es replegà dins de ciutats com Tarragona, Barcelona o València i aconseguiren convenis amb les tropes invasores que garantiren les seves persones i bens amb la presència en aquestes ciutats de guarnicions franceses. El corregiment de Tortosa en canvi caigué en mans de la divisió reialista de Móra d’Ebre. El mariscal de camp Chambó amb els seus batallons va penetrar a Tortosa i no deixà mai que la guarniren tropes estrangeres.
Quan l’exèrcit reialista ocupà Gandesa, reposà el batlle, Antoni Font, i l’ajuntament de 1820, d’abans el Trienni Liberal (1820-1823); al cap d’uns mesos, un cap militar dels absolutistes deposà l’ajuntament i nombrà batlle a Josep Lluís regidor degà i comandant dels voluntaris reialistes, força armada que s’havia creat a imitació dels milicians voluntaris del període constitucional. Amb el nou consistori començaren els desordres a Gandesa, que es produïen en l’anonimat de la nit: pedrades a les cases dels liberals, trets i insults. Davant d’aquesta situació el governador i corregidor de Tortosa, Antonio García Conde, amb l’acord de la Reial Audiència va reposar l’anterior ajuntament i l’alcalde Antoni Font, amb alguna variació de regidors. De moment acabaren els aldarulls, si més no amb el temps augmentà el malestar que es feu extensiu a les poblacions properes, de l’actual Terra Alta, aleshores integrada al corregiment de Tortosa.
Davant la renovada intranquil·litat, la Reial Audiència obrí, per disposició del capità general de Catalunya i president de la Reial Audiència marqués de Campo Sagrado, un expedient general de nom prou significatiu: Expediente Pacificación de Gandesa, Batea y Villalba. Tot seguit es comissionà a Ramon Montagut de Móra d’Ebre per tal que es presentés a Gandesa i informes in situ de la situació a la població. El 14 de juliol Montagut des de Móra trameté un informe amb les conclusions que defensava a Campo Sagrado. L’escrit denota que l’autor d’ideologia reialista veia una amenaça en els liberals que seguien residint a Catalunya i no s’exiliaren. Principià per acusar el batlle de Gandesa, Antoni Font, al que qualificava de liberal exaltat, i digué que no podia veure els voluntaris reialistes ni en pintura, que els desarmà per tot seguit armar milicians i miquelets (semblar ser, que l’alcalde amb veïns armats feien rondes per la nit per evitar desoris) acusava que el fill del batlle, fos milicià voluntari mentre l’època constitucional, també senyalava el regidor Gregori Batiste com a liberal moderat. Veia la general agitació que experimentaven les poblacions de Gandesa, Batea, Pobla de Massaluca i Caseres com promoguda per l’advocat Joaquim Alcorisa, veí de Batea, que romania a Barcelona, a qui definia com un subjecte acostumat a manar, i afirmà que tant ell com el seu difunt pare estaven acostumats a manar i governar aquests pobles de manera que eren com els seus reis, i en veure’s destituït del que tan desitjava, i separat de la seva població per haver estat diputat provincial quan el Trienni Liberal, i com que hi tenia molts corifeus, tan a Gandesa com a tot arreu, feia tot el que podia perquè els regidors de les dites poblacions fossin del seu partit. Acabà demanant a l’Audiència que no es permetés entrada a cap escrit d’Alcorisa, i recomanà la remoció de l’ajuntament i que s’enviés un destacament de força armada de setanta homes per reprimir els excessos i multar els responsables.
Ni Campo Sagrado ni ningú veieren factibles les recomanacions de Ramon Montagut, i es designà un segon comissionat, aquesta vegada sense vincles amb el territori, Josèp Victorià de Gibert advocat i relator de la Reial Audiència. Efectivament Gibert es va presentar a Gandesa on complí l’encàrrec que no enllestí en la seva totalitat, doncs quan de Gandesa hagué de passar a Batea per tal de seguir la investigació, trobà la població amb els ànims tan alterats que desistí de completar la comissió i per fi es retirà a Reus, segons ell malalt, des d’on va trametre el seu informe a l’Audiència.
Josep Victorià descrigué amb vehemència l’estat dels fets: Una vegada es restaurà el consistori d’ Antoni Font, aquest armà veïns de confiança per fer rondes per la nit. Els voluntaris reialistes que eren els que causaven els desordres es dividiren, uns fugiren de la població i els altres s’acomodaren a la nova situació, així finalitzaren els aldarull, posteriorment tornà a la població Josep Lluís protegit d’un escamot de força armada que comanava Diego Figarola per disposició del governador militar se Tortosa, tornaren els pròfugs i es reanimaren els reialistes que romangueren a la població, és reiniciaren els incidents, en concret una nit van ferir a Font a pedrades mentre feia la ronda.


Aquest és l’estat d’anarquia en què es troba Gandesa, perquè el partit del batlle i ajuntament és molt nombrós i de tots els rics perquè el creuen capaç de mantenir l’ordre, el partit de Lluís és curt en nombre i quasi tots pobres de manera que sembla la guerra dels pobres contra els rics, els de Lluís tenien a favor seu ser els voluntaris reialistes i tenir la protecció del governador militar de Tortosa motegen a tots els altres de negres, afirmava el comissionat, tot seguit entrà en algunes contradiccions perquè afirma que per a ell no hi ha tals negres ni blancs, que quan l’alçament només 31 o 32 veïns es van integrar a l’exèrcit reialista per la justa causa. Que en tornar van ser llicenciats perquè eren casats i només tres van formar part del nou cos de voluntaris reialistes, i la major part de la resta eren de l’opinió del batlle i ajuntament, és a dir negres; també, eren de l’opinió del batle tots els que havien estat constitucionals, i ho justificà amb l’argument que en voler l’alcalde assegurar tant l’ordre aquells li fan costat. Acabà reconeixent que els desordres no eren excessius, però a causa de l’actitud de les dues parts assegurà que era necessari prendre mesures, s’entén que perquè no anés a més l’enrenou. Tot seguit passà a recomanar: Treure a Lluís del cos de voluntaris reialistes, dissoldre els voluntaris reialistes i fer un nou allistament, evitar que els nous allistats fossin jornalers perquè això perjudicava molt el cultiu del camp, que passi a Gandesa un militar prudent que no sigui Figuerola, destituir a Antoni Font de batlle, perquè no sembli que han guanyat uns o els altres, i ningú canti victòria. Fer escriure una llista per a la terna de nou batlle a Lluís i una altra al capellà i escollir una tercera terna que no estigués en cap de les dues anteriors.
El 1825 el malestar ja s’estengué a bona part del territori, Tortosa fou el centre de les primeres conspiracions absolutistes i l’inici de l’alçament dels Malcontents. Quan l’estada de Ferran VII a Catalunya amb un exèrcit expedicionari comandat del compte d’Espanya liquidà l’alçament dels Malcontents, encara al corregiment de Tortosa s’alçava per darrer cop la darrera partida de Malcontents capitanejada per Ralda de Godall, que es dirigí als Ports on van capitular amb el capità General de València que els havia estat perseguint per la Tinença de Benifassà. D’altra banda, Gandesa a la Primera Guerra Carlina demostrà el seu tarannà liberal i es resistí a les tropes de Cabrera fins que no va poder més. Joaquim Alcorisa fou desterrat de Catalunya pel compte d’Espanya i en el futur militaria al partit Liberal Progressista, essent diputat al Congrés en diverses legislatures.

Font: .-Expediente de pacificación de Gandesa, Batea y Villalba (ACA). 

 

 CabreraCabrera

 

 

 


 

Mort i ressurrecció d'Arriembanda

 

 

 

 Tortosa, abril de 1839.

El 21 a la nit, va sortir de Tortosa, el capità Reverter amb trenta-nou cavalls i sis peons de la seva companyia; a l'alba del 22, es va trobar al riu Sénia un escamot d'Arriembanda, a la qual va matar alguns homes, va recollir deu armaments i es va retirar cap a Amposta.


El capitost carlí Arriembanda ( Josep Calderó), padrastre de Cabrera, que es trobava a Ulldecona amb la seva facció, va saber el moviment de Reverte, que anava en direcció a Santa Bàrbara, i es va proposar caçar-lo amb 41 cavalls, que el seguiren per camí descobert mentre la infanteria carlina més nombrosa, ho verificava oculta per les oliveres.

De fet,  quan Reverter ja es trobava a prop de Santa Bàrbara, tenia a sobre la cavalleria enemiga, i sense més temps que per dir visca Isabel II i carreguin, els va fer front;  l'acció va acabar de tenir lloc als carrers de Santa Bàrbara. Quan  gairebé tenia dominada la situació, havent-los fet  dos morts, i més ferits, entre ells de gravetat, el capitost Arriembanda, que va perdre tres dits d'un cop d'espasa, en protegir el seu cap amb el braç. El capità va pensar que era hora de dirigir-se a Tortosa amb  els cavalls i genets,  però l'aparició de la infanteria carlista que venia emboscada i que es va parapetar  en una casa que va ocupar i diversos marges,  li destarotà els plans; doncs, a la primera descàrrega li van matar dos genets i sis cavalls, entre ells el seu, aleshores va  decidir  replegar-se a Amposta, tot emportant-se el cavall d'Arriembanda i deixant el seu mort. Una vegada a Amposta, a  instància del seu escamot,  va  tornar a sortir passat un temps per si podien enfrontar-se a  la infanteria enemiga en terreny  pla i descobert, però aquesta va esquivar la trobada i Reverter només va aconseguir veure els seus sis cavalls morts al camp i als seus dos llancers amb altres  enemics caiguts. Els carlins van recollir de nit les seves baixes,  i Arriembanda,  a qui els lliberals havien donat per mort,  va tornar a reviure, això sí mal ferit i amb tres dits menys.

Font:
.- Correspondència del G. Nacional.
.- El Guardia Nacional (Barcelona). 02/05/1839.